1974'ten Bugüne Uzanan Kalite

Pazartesi - Cumartesi - 08:00 - 18:00

Telefon

+90 212 656 47 07

Telefon
İletişim

KARADUMANLAR MEŞRUBAT PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI K.V.K. KANUNU KAPSAMINDA

POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET SATAN KİŞİ

KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

  1. VERİ SORUMLUSU

 

KARADUMANLAR MEŞRUBAT PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ (“Karadumanlar” veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

  1. AMAÇ

Şirketimiz Potansiyel Ürün Veya Hizmet Satan Kişi, olmanız sebebiyle şirketimize bildirdiğiniz kişisel verileriniz şirket tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, Kanun’da öngörülen ilkelere uygun işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenmektedir;

 

 

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

Veri Kategorisi                     Kişisel Veri
 

Kimlik Verisi

 

 

Ad- soyad, TC kimlik no gibi.

 

 

İletişim Verisi

 

 

Telefon, adres, e-posta gibi.

 

Finans

 

 

İban, banka hesap numarası gibi.

 

 

Fiziksel Mekân Güvenliği

 

 

Kamera kaydı, giriş-çıkış kayıt bilgileri gibi.

 

İşlem Güvenliği

 

İnternet sitesi giriş-çıkış bilgileri, çerez kayıtları, ıp adres bilgileri gibi.

 

 

Hukuki İşlem

 

 

Dava dosyasındaki bilgileri, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler gibi

 

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Kanuna uygun olarak işlenen kişisel verileriniz yukarıda 2. madde de belirtilen amaçlarla hissedarlara, iştiraklere ve bağlı ortaklıklara, tedarikçilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarım yapılabilmektedir. Kanun’un 8. maddesinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarım yapılacaktır.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden temin edilen veriler olup, kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen bilgi belge ve doküman aracılığı ile kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlar aracılığıyla toplanmaktadır.

 

Aşağıdaki hukuki sebepler nedeniyle işlenmektedir;

 

 

  1. İLGİLİ KİŞİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR

“İlgili Kişi Başvuru Formu” ve Aydınlatma Metin’inin en güncel haline, müşteri hizmetlerimizden, www.karadumanlar.com.tr sayfamızdan veya Karadumanlar Meşrubat Pazarlama Anonim Şirketi’nin Kocasinan Merkez Mah.20 Temmuz Sok.No:9-13 Bahçelievler/İstanbul adresinden ulaşabilirsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak, noter vasıtasıyla ve güvenli elektronik imza ile başvuru yöntemleriyle şirketimize iletebilirsiniz.